Colofon

Demo behandeling

Wat doet Tactive?

Tactive biedt kwalitatief hoogwaardige internetbehandelingen op het gebied van verslavingszorg en psychische problemen. Ze maakt gebruik van deskundigen op het gebied van specifieke problemen om tot evidence based ontwikkeling van nieuwe online behandelingen te komen. Tactive gebruikt de gegevens van wetenschappelijk onderzoek om tot een voortdurende verbetering en optimalisering van haar behandelingen te komen. Tactive CV staat onder leiding van algemeen directeur dhr. J.G. Keizer.
Rokendebaas.nl is ontwikkeld door Tactive CV. De internetbehandelingen worden uitgevoerd door instellingen voor verslavingszorg en GGZ-instellingen die als franchisenemer verbonden zijn aan Tactive CV.
Terug

De website Rokendebaas.nl en de internetbehandeling

De methode internetbehandeling is bedacht en ontwikkeld door mevr. H. Westendorp, hoofd productontwikkeling bij Tactive CV.
De teksten, zowel voor de internetbehandeling als voor de website, zijn geschreven door M. Brenninkmeijer en Z. de Boer.  De twee auteurs zijn ervaren hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het werken binnen de verslavingszorg. Ook Teuntje Elfrink en Lotte Steggink zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van zowel de teksten voor de website als de behandelteksten.
De kwaliteit van de methode en van alle teksten, zowel op de website als in de internetbehandeling, worden gewaarborgd door de inhoudsdeskundige drs. H.A. de Haan, psychiater en eerste geneeskundige bij Tactus.
Naast deze kwaliteitsbewaker hebben verscheidene deskundige collega’s de teksten op deze website meegelezen en meegedacht. Tevens zijn de teksten door een groep testpersonen en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep gelezen en becommentarieerd.
Terug

Samenwerking met de longpolikliniek van het Medisch Spectrum Twente

De inhoudelijke informatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met enkele verpleegkundigen van de longpolikliniek van het Medisch Spectrum Twente. Hun jarenlange ervaring op het gebied van roken heeft ons geholpen bij het opzetten van deze behandeling.
Terug

Samenwerking met Universiteit Twente

De Universiteit Twente is een belangrijke samenwerkingspartner voor Rokendebaas.nl. In het bijzonder zijn dr. M.E. Pieterse, universitair hoofddocent en onderzoeker, en P. Hagens, MSc en promovenda, betrokken geweest bij de totstandkoming van deze behandeling. Tot slot is vanuit Tactus Verslavingszorg dr. M.G. Postel, psycholoog en onderzoeker, betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en vervolgstudies aangaande het project Rokendebaas.nl.
Terug

Wetenschappelijk onderzoek

Door dr. M.G. Postel is er in 2005 een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van internetbehandeling bij verslavingsproblematiek. De resultaten van deze literatuurstudie waren voor Tactive CV een stimulans om door te gaan met de ontwikkeling van verdere internetbehandelingen. De literatuurstudie is op te vragen bij drs. Postel, werkzaam bij Tactive CV. Rokendebaas.nl is net van start gegaan, in de nabije toekomst zal er ook onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit en doelmatigheid van deze behandeling. Lees hierover meer bij onderzoek.
Terug

Copyrights

Het intellectuele eigendom van de gehele internetinterventie Rokendebaas.nl ligt bij Tactive CV. Voor teksten en foto’s die op deze site getoond worden en voor de teksten en foto’s van de internetbehandeling van roken gelden de gangbare auteursrechten.
De informatie kan gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden en ter ondersteuning bij de behandeling van cliƫnten. Indien u teksten wilt overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze site wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor toestemming van Tactive nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze webmaster.
Terug

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website, eigendom van Tactive, zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is.
De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te checken, ligt bij de gebruiker. Tactive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.
Via deze site wordt toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. Tactive is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.
Ook de internetbehandeling van Rokendebaas.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en uitgevoerd. De adviezen zijn gebaseerd op actuele kennis en de verkregen informatie van de deelnemer. De verantwoordelijkheid om de juistheid van de adviezen bij andere bronnen te checken, ligt bij de deelnemer. Tactive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie en adviezen.
Terug  

 
Totale besparing sinds
[datum]:
?

Vul de gegevens in en bereken hoeveel geld u kunt besparen.

Stopdatum:
(niet verplicht)
 
Geen stopdatum