Disclaimer

Demo behandeling

Bij het samenstellen van deze website, eigendom van Tactive, zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is.
De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te checken, ligt bij de gebruiker. Tactive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.
Via deze site wordt toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. Tactive is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.
Ook de internetbehandeling van Rokendebaas.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en uitgevoerd. De adviezen zijn gebaseerd op actuele kennis en de verkregen informatie van de deelnemer. De verantwoordelijkheid om de juistheid van de adviezen bij andere bronnen te checken, ligt bij de deelnemer. Tactive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie en adviezen.

Copyright

Deze site is eigendom van Tactive. Tactive biedt informatie, advies en behandeling aan personen en instanties die geïnteresseerd zijn in diensten op het gebied van online hulpverlening. De informatie van deze website kan gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden of ter informatie en ondersteuning bij de behandeling van patiënten/cliënten. Indien u teksten wilt overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze site wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor toestemming van Tactive nodig. In dat geval kunt u contact opnemen met onze webmaster.
Ook als u onjuistheden aantreft op onze site, verzoeken wij u met de webmaster contact op te nemen.
 

 
Totale besparing sinds
[datum]:
?

Vul de gegevens in en bereken hoeveel geld u kunt besparen.

Stopdatum:
(niet verplicht)
 
Geen stopdatum