Online behandeling

Info professionals

Demo behandeling

Wat is Rokendebaas.nl?

Rokendebaas.nl is een informatieve website met een actief forum voor contact met mensen die ook willen stoppen met roken. Verder wordt er een online behandeling aangeboden, gericht op mensen die willen stoppen met roken.
De internetbehandeling is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een persoonlijk contact aangaan via het internet. Bij een internetbehandeling ontvangt de cliënt de opdrachten in zijn eigen tijd en omgeving. Daarbij kan hij de behandeling in eigen tempo volgen.
Veel mensen ervaren dit als een groot voordeel ten opzichte van een face-to-face behandeling. Bovendien wordt de anonimiteit die een internetbehandeling biedt door velen als prettig ervaren, communicatie via internet biedt een veilige setting.

Online behandeling
De duur van de intensieve behandeling Rokendebaas.nl is 12 weken, waarbij 1 of 2 keer per week contact is. Na aanmelding middels een intakevragenlijst beoordelen wij of de cliënt is geïndiceerd voor de kortere of de intensievere behandelvariant. De kortere behandelvariant duurt circa 6 weken. Indien online behandeling ontoereikend is verwijzen we naar een meer passende vorm van behandeling.
Het doel van de internetbehandeling is motiveren tot verandering van het rookgedrag en voor behandeling. Het uiteindelijke doel is het stoppen met roken.
Bij de internetbehandeling wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie en cognitieve herstructurering. De methode die ten grondslag ligt aan internetbehandeling is gebaseerd op uitgangspunten uit het bio-psycho-sociale model en de cognitieve gedragstherapie. De methode waarmee gewerkt wordt is niet nieuw, maar wordt al jaren gehanteerd in de reguliere verslavingszorg.
In de literatuurstudie die door ons is uitgevoerd, zijn cognitieve gedragstherapeutische interventies effectief gebleken bij online behandelingen.
Terug

Voor wie is de behandeling geschikt?

In principe is dit programma geschikt voor elke volwassene en jongere vanaf 16 jaar die iets aan zijn of haar rookgedrag wil doen.
Het vereist enige tijdsinvestering om de huiswerkopdrachten uit te kunnen voeren. We vragen onder andere van de deelnemer om het rookgedrag dagelijks te registreren. Zonder medewerking van de cliënt is behandeling uiteraard niet mogelijk. Men moet in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de behandeling.
Terug

Aanmelding en verloop behandeling

Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden voor de behandeling.
De aanmelding start met een intakevragenlijst ten behoeve van de diagnostiek. Na het behandeladvies kan men aangeven deel te willen nemen aan de online behandeling. In dat geval vragen wij de persoonsgegevens op en vragen we de deelnemer toestemming voor het opvragen van de benodigde verwijsbrief bij de huisarts.

Rokendebaas.nl
Rokendebaas.nl kent twee varianten: Intensief en Kort. De intensieve en korte variant zijn volwaardige behandelingen, uitgevoerd door professionele hulpverleners. Rokendebaas.nl Kort is een behandeling van 6 weken, waarin men al spoedig begint met het stellen van een doel en het stoppen met roken. Het behandelprogramma van Rokendebaas.nl Intensief is wat uitgebreider en de totale behandelduur is gemiddeld 12 weken. De behandeling bestaat uit twee gedeelten: een diagnostiekfase en een behandelfase. Het eerste deel van internetbehandeling is gericht op het analyseren van het rookgedrag en het stellen van een doel: de deelnemers kunnen dus direct aan de slag. Dit deel wordt afgesloten met een samenvatting van het geleerde en een persoonlijk advies over het rookgedrag en over eventuele vervolgbehandeling. Mocht blijken dat internetbehandeling niet geschikt is, dan verwijzen wij naar andere hulp of behandeling.
Indien nodig bieden we na deze behandeling nog 6 weken nazorg. Daarbij is er 1 keer per week contact. Tevens stimuleren we tijdens en na de behandeling het contact met lotgenoten via het forum op de website. Het forum is ook toegankelijk voor niet-deelnemers. 
Terug

Wat zijn de kosten?

Zorgverzekeraars achten dat roken het beste eerstelijns behandeld kan worden, dus door de huisarts of POH. Zorgverzekeraars hebben in polisvoorwaarden hun specifieke beleid beschreven, onder andere ten aanzien van behandeling van roken. Ook bieden verschillende zorgverzekeraars eigen behandelprogramma’s. Tactus heeft geen afspraken met zorgverzekeraars om die behandelprogramma’s uit te mogen voeren.

Dit betekent in de praktijk dat deze internetbehandeling helaas niet langer vergoed word door de zorgverzekeraar

Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Zelf betalen

De cliënt heeft ook de mogelijkheid de behandeling zelf te betalen. De kosten voor de behandeling verschillen per behandelvorm.

De kosten voor Rokendebaas Intensief bedragen € 580 voor deel 1 en  € 1420 voor deel 2 (incl. btw). De kosten voor Rokendebaas Kort bedragen € 750 éénmalig (incl. btw).

Hoe verwijs ik naar Rokendebaas.nl?

U kunt patiënten eenvoudig verwijzen naar Rokendebaas.nl door hen de naam van de website mee te geven. De patiënt kan zichzelf vervolgens aanmelden.
Terug

Verwijzing naar huisarts en GGZ-behandelaars

Op indicatie kan een deelnemer door ons worden geadviseerd naar de huisarts te gaan voor een lichamelijk onderzoek, gericht op mogelijke schade door het roken. De deelnemer kan daartoe een brief voor de huisarts uitprinten met uitleg over het programma en een medische checklist voor het onderzoek bij overmatig roken. Deze brief bevat geen persoonsgegevens.
De internetbehandeling kan in principe prima gecombineerd worden met -of voorafgaan aan- een medische behandeling.
Terug

Anonimiteit en het dossier

De contacten tussen hulpverlener en cliënt verlopen via de website, waarop men kan inloggen met een naam en wachtwoord. Er is dus geen sprake van e-mail uitwisseling. Dossiergegevens worden digitaal geregistreerd, ook onder de inlogcode. Dossiers zijn beveiligd en blijven digitaal 15 jaar bewaard binnen de instelling. Dit is volgens de wettelijke richtlijnen. Niets uit het dossier mag worden overgelegd aan derden zonder toestemming van de deelnemer.
Terug

Medewerkers

De behandeling wordt uitgevoerd door professionele en ervaren hulpverleners. De persoonlijke adviezen komen tot stand door het team van hulpverleners en een verslavingsarts. Gedurende de hele behandeling kan de hulpverlener expertise vragen aan de arts. 
Terug

Contact

Voor vragen over de behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met het team internetbehandeling. Telefoon 088 382 28 87 (088 3 TACTUS).
Terug

 
Totale besparing sinds
[datum]:
?

Vul de gegevens in en bereken hoeveel geld u kunt besparen.

Stopdatum:
(niet verplicht)
 
Geen stopdatum