Online behandeling

Info deelnemers

Demo behandeling

Wat is Rokendebaas.nl?

Overweegt u om te stoppen met roken? Op de website vindt u uitgebreide informatie en tevens een actief forum waar u anoniem in contact kunt komen met anderen. U kunt u ook aanmelden voor een online behandeling.  

U kunt een online behandeling volgen om uw rookgedrag te veranderen. U ontvangt persoonlijke begeleiding, met als uiteindelijk doel stoppen met roken.
De behandeling wordt online uitgevoerd door professionele hulpverleners.

Deze online behandeling is ontwikkeld voor iedereen vanaf zestien jaar die meer wil weten over zijn of haar rookgedrag, of al besloten heeft hier iets aan te willen doen. Ook is de behandeling geschikt als u al gestopt bent met roken en u een terugval wilt voorkomen.

Er zijn twee varianten: Rokendebaas.nl Intensief en Rokendebaas.nl Kort.

Hoeveel kost het?

Zorgverzekeraars achten dat roken het beste eerstelijns behandeld kan worden, dus door de huisarts of POH. Tactus heeft geen afspraken met zorgverzekeraars om die behandelprogramma’s uit te mogen voeren. Dit betekent in de praktijk dat deze internetbehandeling helaas niet langer vergoed word door de zorgverzekeraar.

Zelf betalen
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. De kosten voor de behandeling verschillen per behandelvorm.
De kosten voor Rokendebaas Intensief bedragen € 580 voor deel 1 en  € 1420 voor deel 2 (incl. btw). De kosten voor Rokendebaas Kort bedragen € 750 éénmalig (incl. btw).

Terug

Rokendebaas.nl Intensief

De totale duur van deze behandeling bedraagt gemiddeld twaalf weken. Dit is mede afhankelijk van hoe snel u de opdrachten maakt en terugzendt. U hebt twee keer per week contact met uw hulpverlener en deze reageert altijd binnen drie werkdagen op uw bericht.

Het eerste deel van het programma bestaat uit minimaal zes online contacten, waarin u samen met uw hulpverlener uw rookgedrag eerst onderzoekt en alvast een doel stelt aangaande het stoppen met roken. Dit gedeelte wordt afgesloten met een uitgebreide samenvatting van het geleerde in deel 1 en een persoonlijk advies voor het vervolg van de behandeling.
In deel 2 krijgt u verdere technieken aangeleerd om de verandering door te zetten en vast te houden. Ook deel 2 bestaat uit minimaal 6 contacten waarin u weer verschillende huiswerkopdrachten maakt.

De communicatie met uw hulpverlener verloopt via de website, dus niet via e-mail. Dit betekent dat u in kunt loggen op de site, op uw persoonlijk dossier, om contact te maken met uw eigen hulpverlener.

Deel 1

Advies

Deel 2

STAP 1
Intake

STAP 2
Voordelen en nadelen leren kennen

STAP 3
Rookschrift bijhouden

STAP 4
Doel stellen

STAP 5
Situaties analyseren

STAP 6
Meten en weten (tussenmeting)

 

STAP 1
Gewoontes doorbreken

STAP 2
Anders denken

STAP 3
Anders doen

STAP 4
Beslissingen

STAP 5
Actieplan, terugval voorkomen

STAP 6
Afsluiten

Samengevat:

  • De behandeling duurt circa twaalf weken, waarbij u twee keer per week een bericht verzendt naar en ontvangt van uw hulpverlener;
  • U gaat eerst uitgebreid uw rookgewoonte onderzoeken, waarbij u inzicht krijgt in het hoe en waarom;
  • U gaat planmatig aan de slag met minder roken, tot u gestopt bent met roken;
  • U heeft de mogelijkheid tot nog zes weken nazorg na de behandeling: eenmaal per week een vinger-aan-de-pols-contact met je hulpverlener. De totale behandeling duurt dan circa achttien weken.

Terug

Rokendebaas.nl Kort

Deze behandeling duurt zes weken waarbij u eenmaal per week contact heeft met uw hulpverlener. De behandeling bestaat uit 5 online behandelcontacten en is met name geschikt wanneer lichte, kortdurende ondersteuning bij het stoppen met roken voor u voldoende is. Ook kan deze korte behandeling helpen wanneer u wilt voorkomen dat u weer begint met roken.

U start de behandeling meteen met het stellen van een doel ten aanzien van het stoppen met roken. Afhankelijk van de moeilijkheid die u ervaart of denkt te gaan ervaren bij het stoppen met roken, krijgt u advies of u in aanmerking komt voor Rokendebaas.nl Kort. Dit wordt beoordeeld vanuit uw intakevragenlijst.

Samengevat:

  • De behandeling duurt zes weken, waarbij u één keer per week een bericht verzendt naar en ontvangt van uw hulpverlener;
  • U gaat direct aan de slag met stoppen met roken;
  • U ontvangt geen nazorg na de behandeling, wel houdt u nog toegang tot uw online dossier waarin u voor uzelf uw vorderingen bij kunt houden.

Terug 

Wat moet ik er voor doen?

Gedurende de behandeling bij Rokendebaas.nl Intensief en Kort krijgt u een aantal vragen en opdrachten die u in uw eigen tijd kunt maken. Er wordt onder andere van u gevraagd om dagelijks bij te gaan houden hoeveel u rookt. De tijdsinvestering voor u schatten we in op gemiddeld ongeveer vijftien minuten per dag.

Terug

Wie ziet mijn gegevens?

U logt in met een door u gekozen naam en een wachtwoord. Anderen kunnen dus niet bij uw gegevens. Alleen professionele hulpverleners van het team internetbehandeling, hebben toegang tot uw gegevens. Uw dossier blijft digitaal vijftien jaar bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Niets uit deze gegevens zal naar buiten worden gebracht zonder uw toestemming. Wel worden de gegevens geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek naar de resultaten van de internetbehandeling.
U kunt uiteraard tijdens de behandeling, maar ook tot een half jaar na uw behandeling, uw gegevens inzien via uw inlognaam op de site.

Terug

Wie voert de behandeling uit?

Bij aanmelding voor Rokendebaas.nl Intensief en Kort krijgt u contact met een vaste hulpverlener, die u gedurende het gehele programma begeleidt. De hulpverleners zijn tevens werkzaam in de reguliere verslavingszorg. Uw hulpverlener werkt nauw samen met collega’s van de online behandeling en met een verslavingsarts. Met hen vindt structureel overleg plaats.

Terug

 
Totale besparing sinds
[datum]:
?

Vul de gegevens in en bereken hoeveel geld u kunt besparen.

Stopdatum:
(niet verplicht)
 
Geen stopdatum