Stoppen

Hoe ga ik stoppen

Demo behandeling

Drie methoden om te stoppen
In deze internetbehandeling worden de volgende drie methoden aangeboden om te stoppen met roken:

  • Direct stoppen met roken
  • Stapsgewijs veranderen
  • Stapsgewijs afbouwen

Hieronder worden deze drie methoden kort toegelicht:

  • Direct stoppen: u stelt een stopdatum in de nabije toekomst vast en maakt een keuze om al dan niet gebruik te maken van hulpmiddelen. Zo kan het zijn dat u graag wilt stoppen met nicotinepleister of -kauwgom, met Zyban, acupunctuur of hypnose etc. U heeft daarbij de mogelijkheid om een voorbereidingsplan voor uzelf te maken, zoals het maken van een afspraak met je huisarts, het inlichten van vrienden en kennissen, asbakken opruimen etc.
  • Stapsgewijs veranderen: u stopt niet in één keer, maar u zult steeds meer activiteiten die u voorheen rokend deed, zonder sigaret gaan doen. Zo kan het zijn dat u altijd gewend bent om te roken bij het lezen van de krant; het is de bedoeling van deze methode om situaties los te gaan koppelen van het roken. U beschrijft in de opdracht welke activiteiten in het vervolg rookvrij worden. Hierbij wordt een begin- en einddatum ingevuld. De activiteiten die u rookvrij doet, zullen steeds verder worden uitgebreid. De volgende stap is stoppen. Omdat men al gewend is om niet meer alles met een sigaret te doen, is het gemis minder groot en is het stoppen gemakkelijker vol te houden.
  • Stapsgewijs afbouwen: hierbij wordt volgens een vast schema het aantal sigaretten dat u rookt afgebouwd. U gaat afbouwen en op vaste tijden roken. Wanneer u een sigaret kunt roken, wordt voor u berekend binnen de opdracht. Voor deze methode zijn er twee opdrachten. De eerste heet Stapsgewijs afbouwen en berekent de eerste afbouwfasen voor u, tot u de helft minder rookt. De vervolgopdracht heet Afbouwen en stoppen. U heeft dan de keuze om verder af te bouwen en/of een stopdatum vast te stellen. Ook in deze vervolgopdracht worden er weer berekeningen gemaakt van het aantal sigaretten dat u per dag rookt en het tijdstip waarop u ze rookt. U kunt deze laatste opdracht meerdere keren doorlopen, zodat u steeds verder kunt afbouwen.

Kortom, bij de eerste methode stopt u direct met roken en bij de overige twee methoden bouwt u het aantal sigaretten dat u rookt af, om vervolgens te stoppen.

U beslist uiteraard zelf wat u kiest. Het is van belang dat u achter uw keuze staat, want dat vergroot de kans op succes. Ook als u twijfelt, kunt u zich aanmelden voor de internetbehandeling. U hoeft niet direct te veranderen, maar dat kan indien gewenst uiteraard wel.
Het is moeilijk te bepalen wat gemakkelijker is: direct stoppen met roken of geleidelijk afbouwen en minderen. Ook is het niet zomaar te zeggen wat de beste manier is. Dit verschilt per persoon.

 
Totale besparing sinds
[datum]:
?

Vul de gegevens in en bereken hoeveel geld u kunt besparen.

Stopdatum:
(niet verplicht)
 
Geen stopdatum