Stoppen

Hoeveel is veel?

Demo behandeling

Wat is veel? En wat is vaak? Er zijn geen duidelijke richtlijnen te geven over wat nou echt te veel is. In principe is elke sigaret er één te veel en is iedereen die rookt tot op zekere hoogte afhankelijk.

Als je 20 sigaretten per dag rookt zijn dat er 7.300 per jaar. Elk jaar.

Afhankelijkheid

U kunt moeilijk zonder uw sigaretten in veel situaties. Herkent u dit bij uzelf? Dan is er mogelijk sprake van afhankelijkheid. Weeg de voordelen en nadelen van het roken eens tegen elkaar af. Wat weegt zwaarder? Misschien heeft u zelf wel eens het idee dat u minder wilt roken. Of misschien vindt u helemaal niet dat u te veel rookt. Indien u verandering wilt aanbrengen in uw gebruik, dan kunt u zich aanmelden voor de online behandeling Rokendebaas.nl.

 
Totale besparing sinds
[datum]:
?

Vul de gegevens in en bereken hoeveel geld u kunt besparen.

Stopdatum:
(niet verplicht)
 
Geen stopdatum