U en roken

Verslaafd?

Demo behandeling

Er zijn internationale afspraken gemaakt over wanneer je van afhankelijkheid over een middel kunt spreken, in dit geval dus over een rookverslaving. Hierbij moet er sprake zijn van minimaal drie van de volgende zeven punten, gezien over de periode van een jaar:
 

 1. Tolerantie, zoals gedefinieerd door ten minste één van de volgende criteria:
  a)  Een behoefte aan duidelijk toenemende hoeveelheden van het middel om 
       een intoxicatie of de gewenste werking te bereiken.
  b)  Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde    
       hoeveelheid van het middel.
 2. Onthouding, zoals blijkt uit ten minste één van de volgende criteria:
  a)  Het voor het middel karakteristieke onthoudingssyndroom.
  b)  Hetzelfde [of een nauw hiermee verwant] middel wordt gebruikt om 
       onthoudingsverschijnselen te verlichten of te vermijden.
 3. Het middel wordt vaak in grotere hoeveelheden of gedurende een langere tijd gebruikt dan het plan was.
 4. Er bestaat de aanhoudende wens of er zijn weinig succesvolle pogingen om het gebruik van het middel te verminderen of in de hand te houden.
 5. Een groot deel van de tijd gaat op aan activiteiten, nodig om aan het middel te komen (bijvoorbeeld verschillende artsen bezoeken of grote afstanden afleggen), het gebruik van het middel (zoals kettingroken), of aan het herstel van de effecten ervan.
 6. Belangrijke sociale of beroepsmatige bezigheden of vrijetijdsbesteding worden opgegeven of verminderd vanwege het gebruik van het middel.
 7. Het gebruik van het middel wordt gecontinueerd ondanks de wetenschap dat er een hardnekkig of terugkerend sociaal, psychisch of lichamelijk probleem is dat waarschijnlijk veroorzaakt of verergerd wordt door het middel.


Daarbij wordt er bij afhankelijkheid, zoals hierboven weergegeven, vooral gelet op de verslaving aan een gewoonte. Er wordt pas na deze criteria een onderscheid gemaakt in afhankelijkheid met en zonder fysiologische (lichamelijke) kenmerken.

Bij een rookverslaving is er veelal sprake van fysiologische afhankelijkheid. Dit wil zeggen dat er bij het stoppen van roken ook lichamelijk ongemak kan optreden. Lees meer hierover bij ontwenning. Toch is dat veelal niet hetgeen dat mensen zo verslaafd laat voelen; vooral bij roken zijn de lichamelijke ontwenningsverschijnselen vervelend en hinderlijk bij het stoppen, maar wel ‘te doen’. Het gevoel afhankelijk te zijn en de dwanggedachten omtrent het roken, zijn vaak lastiger te doorbreken. Dit is de andere kant van verslaving; het mentale aspect ervan.
Bij deze online behandeling komen beide aspecten aan bod; er wordt rekening gehouden met de lichamelijke ontwenningsverschijnselen (bijvoorbeeld door geleidelijk te stoppen), maar ook worden er handvatten aangeboden om anders tegen roken aan te kijken en zodoende de mentale afhankelijkheid te doorbreken.
 

 
Totale besparing sinds
[datum]:
?

Vul de gegevens in en bereken hoeveel geld u kunt besparen.

Stopdatum:
(niet verplicht)
 
Geen stopdatum